Seroja Mekar

Seroja Mekar

Subagijo Ilham Notodidjojo

Penerbit

Balai Pustaka

ISBN

-

Bahasa

indonesia

Tahun Terbit

1986

IDR 11.000

DESKRIPSI :

Seroja Mekar menika wujud keklempakaning crita cekak dalah geguritan. Crita cekakipun wonten nem, sedaya kaserat ing kiwatengenipun taun 1944 dumugi 1946, kawrat ing Kalawarti Panji Pustaka tuwin Jayabaya. Dene geguritanipun sedaya cacah nemlikur, kaserat ing antawisipun taun 1943 dumugi 1949, sumebar wonten ing Kalawarti Panji Pustaka, Api Merdika, Jayabaya tuwin Panyebar Semangat. Namung wonten setunggal ingkang kawrat ing Kalawarti Panyebar Semangat taun 1959.

REVIEW

0 Review

Belum Ada Review

BUKU LAINNYA

img
BARU Gratis
Gratis
img
BARU
IDR 9.000
img
BARU

Galauman vol 1

Ockto Baringbing

IDR 22.000
img
BARU

Antara Bara dan y...

Sudibjo Hadisutjipto

IDR 13.000
img
BARU

Cinta Tanah Air

Nur St. Iskandar

IDR 15.000
img
BARU

Tarass Boulba

Nicolaj Gogol

IDR 9.000