Serat Gerilja Solo

Serat Gerilja Solo

R.M. Sri Hadidjojo

Penerbit

Balai Pustaka

ISBN

-

Bahasa

indonesia

Tahun Terbit

1957

IDR 9.000

DESKRIPSI :

Katah serat-serat waosan ingkang ka<;lapuk lelampahan (rom~n) . nanging pan<;lapukipun wau taksih tjara )ami, kados dedongengan ]ami tja.ra limrah. Tamtunipun <;lapukan ingkang kados makate wau sampun boten andjamani , wontenipun ing kalangan bebrajan djaman sapunika sampun boten mungguh.

REVIEW

0 Review

Belum Ada Review

BUKU LAINNYA

img
BARU

Sistem Kelistrika...

Wowo Sunaryo Kuswana

IDR 31.000
img
BARU

Ombak Parang Trit...

Nasjah Djamin

IDR 15.000
img
BARU
IDR 11.000
img
BARU

Blue Romance

Sheva

IDR 20.000
img
BARU

Sikelincing denga...

BM. Syamsuddin

IDR 9.000
img
BARU

46 Kisah Teladan ...

Muhamad Yasir, Lc

IDR 20.000