Serat Gerilja Solo

Serat Gerilja Solo

R.M. Sri Hadidjojo

Penerbit

Balai Pustaka

ISBN

-

Bahasa

indonesia

Tahun Terbit

1957

IDR 9.000

DESKRIPSI :

Katah serat-serat waosan ingkang ka<;lapuk lelampahan (rom~n) . nanging pan<;lapukipun wau taksih tjara )ami, kados dedongengan ]ami tja.ra limrah. Tamtunipun <;lapukan ingkang kados makate wau sampun boten andjamani , wontenipun ing kalangan bebrajan djaman sapunika sampun boten mungguh.

REVIEW

0 Review

Belum Ada Review

BUKU LAINNYA

img
BARU

Prasejarah

Tim Penulis Rosda

IDR 17.000
img
BARU Gratis

Kamillia

Fanfic by YUMENO RIN

Gratis
img
BARU
IDR 10.000
img
BARU Gratis
Gratis
img
BARU Gratis

Jangan Bersedih

Abdurrahman bin Nash...

Gratis
img
BARU
IDR 34.000