Serat Gerilja Solo

Serat Gerilja Solo

R.M. Sri Hadidjojo

Penerbit

Balai Pustaka

ISBN

-

Bahasa

indonesia

Tahun Terbit

1957

IDR 9.000

DESKRIPSI :

Katah serat-serat waosan ingkang ka<;lapuk lelampahan (rom~n) . nanging pan<;lapukipun wau taksih tjara )ami, kados dedongengan ]ami tja.ra limrah. Tamtunipun <;lapukan ingkang kados makate wau sampun boten andjamani , wontenipun ing kalangan bebrajan djaman sapunika sampun boten mungguh.

REVIEW

0 Review

Belum Ada Review

BUKU LAINNYA

img
BARU Gratis

Bahasa Inggris Si...

Kementerian Pendidik...

Gratis
img
BARU

Babad Gijanti

R.Ng. Jasadipura

IDR 13.000
img
BARU

Wajah-Wajah yang ...

Trisno Sumardjo

IDR 18.000
img
BARU
IDR 16.000
img
BARU
IDR 43.000
img
BARU

2B2L KIAT MEMBINA...

KH. Abdullah Gymnastiar

IDR 7.500