Kembang Saka Persi

Kembang Saka Persi

Soebagijo IN

Penerbit

Balai Pustaka

ISBN

-

Bahasa

indonesia

Tahun Terbit

1985

IDR 10.000

DESKRIPSI :

Cariyos Kembang Saka Persi menika suwau ugi sampun nate kapancak minangka cariyos sambung-sinambung wonten udyana kalawarti Penyebar Semangat kala taun 1953-an. Bakuning cariyoskapethik saking cariyos Sewu Setunggal Dalu, ingkang sampun misuwur, dipun sadhur mawi basa Jawi cakrik taun seketan.

REVIEW

0 Review

Belum Ada Review

BUKU LAINNYA

img
BARU Gratis

Jaka Umbaran

Aris Irawan

Gratis
img
BARU

Indahnya Hidup da...

K.H Muhammad Arifin ...

IDR 10.000
img
BARU Gratis

Pendidikan Jasman...

Trijaya S & Marjuki

Gratis
img
BARU

Rp500 Ribu Kelili...

Claudia Kaunang

IDR 20.000
img
BARU Gratis

Putri Kencana Ayu

Rinda Tri Wahyuningsih

Gratis
img
BARU Gratis

Kumpulan Cerita R...

Dinas Kebudayaan Yogya

Gratis