Kembang Saka Persi

Kembang Saka Persi

Soebagijo IN

Penerbit

Balai Pustaka

ISBN

-

Bahasa

indonesia

Tahun Terbit

1985

IDR 10.000

DESKRIPSI :

Cariyos Kembang Saka Persi menika suwau ugi sampun nate kapancak minangka cariyos sambung-sinambung wonten udyana kalawarti Penyebar Semangat kala taun 1953-an. Bakuning cariyoskapethik saking cariyos Sewu Setunggal Dalu, ingkang sampun misuwur, dipun sadhur mawi basa Jawi cakrik taun seketan.

REVIEW

0 Review

Belum Ada Review

BUKU LAINNYA

img
BARU Gratis
Gratis
img
BARU

Retna Ginubah

S. Siswosudiro

IDR 14.000
img
BARU

Wak si Dolan dan ...

Bambang Suwondo

IDR 21.000
img
BARU Gratis
Gratis
img
BARU

Tinggalkan Sekola...

James Marcus Bach

IDR 20.000
img
BARU Gratis
Gratis