Kembang Saka Persi

Kembang Saka Persi

Soebagijo IN

Penerbit

Balai Pustaka

ISBN

-

Bahasa

indonesia

Tahun Terbit

1985

IDR 10.000

DESKRIPSI :

Cariyos Kembang Saka Persi menika suwau ugi sampun nate kapancak minangka cariyos sambung-sinambung wonten udyana kalawarti Penyebar Semangat kala taun 1953-an. Bakuning cariyoskapethik saking cariyos Sewu Setunggal Dalu, ingkang sampun misuwur, dipun sadhur mawi basa Jawi cakrik taun seketan.

REVIEW

0 Review

Belum Ada Review

BUKU LAINNYA

img
BARU

Mengenal Energi

Ihat Solihatt

IDR 34.000
img
BARU

Babad Demak 1

Slamet Riyadi

IDR 50.000
img
BARU

Senja di San Fran...

Prof. Deddy Mulyana,...

IDR 16.000
img
BARU

Azab Dan Sengsara

Merari Siregar

IDR 44.000
img
BARU Gratis

Bahasa Indonesia ...

Yulianti Setyorini

Gratis
img
BARU Gratis

Bahasa dan Sastra...

Sawali dan Susanto Ch

Gratis