Drona Rangsang

Drona Rangsang

Soenarto Timoer

Penerbit

Balai Pustaka

ISBN

979-407-462-4

Bahasa

indonesia

Tahun Terbit

1982

IDR 9.000

DESKRIPSI :

Menggah tumraping bebrayan Jawi makaten, babon utawi pakeming padhalangan ingkang dados bakuning cariyos, limrahipun mendhet saking Serat Pustakarajapurwa, anggitanipun suwangi Raden Ngabei Ranggawarsita. Miturut gotekipun, pakem kalawau ugi adhedhasar Serat Mahabarata. Namung kemawon para ahli sami gadah pamanggih pakem Pustakaajapurwa punika kathah nyimpangipun saking Serat Mahabarata. Kaladuking tembung, asring dipun wastani bilih kala semanten Raden Ngabei Ranggawarsita genah namung alelandhesan dongeng gethok¬tular kemawon, saha dereng nate njinggleng babonipun.

REVIEW

0 Review

Belum Ada Review

BUKU LAINNYA

img
BARU Gratis

Sejarah Indonesia...

Kementerian Pendidik...

Gratis
img
BARU

Babad Djampang

M.H.Adiwisastra

IDR 9.000
img
BARU

Kantja Anjar

M. Soeratman Sastrad...

IDR 11.000
img
BARU Gratis

Sejarah 1 SMA-MA ...

Tarunasena M

Gratis
img
BARU

Mystic Healing

Marsella Azuela

IDR 20.000
img
BARU

Patah Tumbuh Hila...

Zunaidah Subro

IDR 15.000