Drona Rangsang

Drona Rangsang

Soenarto Timoer

Penerbit

Balai Pustaka

ISBN

979-407-462-4

Bahasa

indonesia

Tahun Terbit

1982

IDR 9.000

DESKRIPSI :

Menggah tumraping bebrayan Jawi makaten, babon utawi pakeming padhalangan ingkang dados bakuning cariyos, limrahipun mendhet saking Serat Pustakarajapurwa, anggitanipun suwangi Raden Ngabei Ranggawarsita. Miturut gotekipun, pakem kalawau ugi adhedhasar Serat Mahabarata. Namung kemawon para ahli sami gadah pamanggih pakem Pustakaajapurwa punika kathah nyimpangipun saking Serat Mahabarata. Kaladuking tembung, asring dipun wastani bilih kala semanten Raden Ngabei Ranggawarsita genah namung alelandhesan dongeng gethok¬tular kemawon, saha dereng nate njinggleng babonipun.

REVIEW

0 Review

Belum Ada Review

BUKU LAINNYA

img
BARU

Mari Meneliti 2

Andi Rahman, dkk

IDR 47.000
img
BARU

KKPK: Awas, Ada B...

Hawa Annisa Sudadiyo

IDR 15.000
img
BARU

Joko Kendil

Darto Singo

IDR 9.000
img
BARU Gratis

Sejarah Indonesia...

Kementerian Pendidik...

Gratis
img
BARU

Wira Pakeontjen

M.E. Nata Soekarja

IDR 18.000
img
BARU

Garuda 19 : M. Sa...

meyta sutanto

IDR 25.000