Bima Suci

Bima Suci

R. Tanaya

Penerbit

Balai Pustaka

ISBN

-

Bahasa

indonesia

Tahun Terbit

1979

IDR 12.000

DESKRIPSI :

Menggah ingkang winastan Cariyos Bima Suci punika, bakunipun anyariyosaken kalanipun Bima angsal kawruh saking wejanganipun Sang Dewa Ruci, satemah lajeng dados suci pribadinipun.  Wondene isinipun buku punika arupi impunan saking tetedhakan tuwin cecublikanipun Kasusastran Jawi sawatawis, ingkang sami wonten gegayutanipun kaliyan cariyos Bima Suci, ingkang dados pralambanging rembag Kawruh Kajaten, miturut gegebenganing Kajiwan Jawi. Sanadyana makaten, saestunipun boten baen-baen pakartining pangosak-asikipun Kasusastran Jawi punika, jer ingkang saged anyumerepi namung para ahli sarta tiyang ingkang taberi makarya, tuwin sampun lebet pangalamanipun ngolakalik lan dhudhuk-dhudhuk kabudayan kina. Temahan lajeng sami saged manggihaken sarta baut ngatur rentenganing cecublikan wau, inggih kados ingkang sampun saged kaimpun ing dalem buku punika.

REVIEW

0 Review

Belum Ada Review

BUKU LAINNYA

img
BARU

re:ON Comics vol ...

Is Yuniarto dkk

IDR 22.000
img
BARU

KKPK Teman Chatti...

Wanda Amyra Mayshara

IDR 20.000
img
BARU

Bu Slim & Pak Bil...

Medina Savira

IDR 15.000
img
BARU

Membingkai Surga ...

Aam Amiruddin & Ayat...

IDR 25.000
img
BARU Gratis

Pendidikan Jasman...

Eko Suwarso & Sumaryo

Gratis
img
BARU Gratis

Pendidikan Seni T...

Atang Supriatna & Ra...

Gratis