Angin Sumilir

Angin Sumilir

Suripan Sadi Hutomo

Penerbit

Balai Pustaka

ISBN

979-407-159-5

Bahasa

indonesia

Tahun Terbit

1988

IDR 26.000

DESKRIPSI :

Ing jagading kasusastran Jawa Modern, Suripan Sadi Hutomo ora ngemungake dadi tokoh kritikus. Nanging panjenengane kuwi uga sawijining penggurit utawapenyair tangguh ing antarane puluhan liyane. Buku, Angin Sumilir, kang kababar iki isi 54 geguritankaryane Suripan ngemu sawurnaning tema mujudake gegambaran ewoning wewatakan ing alam panguripan iki: wengis, srakah, meri, birahi, nanging uga tresna asih kang kebak kamanungsan.

REVIEW

0 Review

Belum Ada Review

BUKU LAINNYA

img
BARU
IDR 12.000
img
BARU Gratis

Bahasa Inggris SM...

Achmad Doddy, Achmad...

Gratis
img
BARU

Memperdaya Kasuar...

Bahrudin Supardi

IDR 8.000
img
BARU Gratis
Gratis
img
BARU

Prabu Suryakantha...

L.Mardiwarsita

IDR 16.000
img
BARU
IDR 15.000