Gandroeng Lan Gamboeh

Gandroeng Lan Gamboeh

Soeratma

Penerbit

Balai Pustaka

ISBN

-

Bahasa

indonesia

Tahun Terbit

1907

IDR 9.000

DESKRIPSI :

·· . Jja bener kang digambar ikoe kaaranan: ,gandr·oeng Bali,, nanging saten1ene ikoe gandroeng llanjoe,vaugi, marga kang dadi gandroeng 1uaoe botjah Dj ~hva ing Banjoewangi, doedoe botjah Bali; Ian tnaneh t6o1bole ( kopjahe) kaleboe gagr·ag anjar, ngarep-boeri nganggo djamang. Dene gandr·oeng IJali l{ang toelen ora 1nangkono, nganggo djarnang moeng ing ngarcp bae; dene t6mhole ing hoel'i ana gombjoqe, minangka ran1 hoet, kang kaga ~'e mori sinoe\vir-soe\vir, sarta ing t6mbole n1aoe didekeqi soe,veng g~~ene satjepoeq, kang kagawe kajoe diprada <nnhembeng wangoen soe,vcng sentoran.

REVIEW

0 Review

Belum Ada Review

BUKU LAINNYA

img
BARU

Matahari di Celah...

Rani Rachmani Moerdi...

IDR 24.000
img
BARU

Amazing Games

Cheryl Kanza dan Yuk...

IDR 15.000
img
BARU

Kim

Rudyard Kipling (Pen...

IDR 20.000
img
BARU
IDR 29.000
img
BARU
IDR 35.000
img
BARU Gratis

Baratayuda : Pera...

Pranowo Budi Sulistyo

Gratis