Gandroeng Lan Gamboeh

Gandroeng Lan Gamboeh

Soeratma

Penerbit

Balai Pustaka

ISBN

-

Bahasa

indonesia

Tahun Terbit

1907

IDR 9.000

DESKRIPSI :

·· . Jja bener kang digambar ikoe kaaranan: ,gandr·oeng Bali,, nanging saten1ene ikoe gandroeng llanjoe,vaugi, marga kang dadi gandroeng 1uaoe botjah Dj ~hva ing Banjoewangi, doedoe botjah Bali; Ian tnaneh t6o1bole ( kopjahe) kaleboe gagr·ag anjar, ngarep-boeri nganggo djamang. Dene gandr·oeng IJali l{ang toelen ora 1nangkono, nganggo djarnang moeng ing ngarcp bae; dene t6mhole ing hoel'i ana gombjoqe, minangka ran1 hoet, kang kaga ~'e mori sinoe\vir-soe\vir, sarta ing t6mbole n1aoe didekeqi soe,veng g~~ene satjepoeq, kang kagawe kajoe diprada <nnhembeng wangoen soe,vcng sentoran.

REVIEW

0 Review

Belum Ada Review

BUKU LAINNYA

img
BARU

46 Kisah Teladan ...

Muhamad Yasir, Lc

IDR 20.000
img
BARU
IDR 11.000
img
BARU

re:ON Comics vol ...

Is Yuniarto dkk

IDR 28.000
img
BARU
IDR 9.000
img
BARU
IDR 15.000
img
BARU

re:ON Comics vol ...

Is Yuniarto dkk

IDR 32.000