Gandroeng Lan Gamboeh

Gandroeng Lan Gamboeh

Soeratma

Penerbit

Balai Pustaka

ISBN

-

Bahasa

indonesia

Tahun Terbit

1907

IDR 9.000

DESKRIPSI :

·· . Jja bener kang digambar ikoe kaaranan: ,gandr·oeng Bali,, nanging saten1ene ikoe gandroeng llanjoe,vaugi, marga kang dadi gandroeng 1uaoe botjah Dj ~hva ing Banjoewangi, doedoe botjah Bali; Ian tnaneh t6o1bole ( kopjahe) kaleboe gagr·ag anjar, ngarep-boeri nganggo djamang. Dene gandr·oeng IJali l{ang toelen ora 1nangkono, nganggo djarnang moeng ing ngarcp bae; dene t6mhole ing hoel'i ana gombjoqe, minangka ran1 hoet, kang kaga ~'e mori sinoe\vir-soe\vir, sarta ing t6mbole n1aoe didekeqi soe,veng g~~ene satjepoeq, kang kagawe kajoe diprada <nnhembeng wangoen soe,vcng sentoran.

REVIEW

0 Review

Belum Ada Review

BUKU LAINNYA

img
BARU
IDR 30.000
img
BARU Gratis

Suara Angkasa 200...

Tim Editor Majalah S...

Gratis
img
BARU

Lelaki Akhirat da...

Muhamad Yasir, Lc

IDR 20.000
img
BARU Gratis

Akar Media Parade...

Akar Media Publisher

Gratis
img
BARU

Glompong Loetjoe

M. Sasrasoetiksna

IDR 9.000
img
BARU Gratis

Fly to Fight

Yos. Bintoro, Pr

Gratis