Gandroeng Lan Gamboeh

Gandroeng Lan Gamboeh

Soeratma

Penerbit

Balai Pustaka

ISBN

-

Bahasa

indonesia

Tahun Terbit

1907

IDR 9.000

DESKRIPSI :

·· . Jja bener kang digambar ikoe kaaranan: ,gandr·oeng Bali,, nanging saten1ene ikoe gandroeng llanjoe,vaugi, marga kang dadi gandroeng 1uaoe botjah Dj ~hva ing Banjoewangi, doedoe botjah Bali; Ian tnaneh t6o1bole ( kopjahe) kaleboe gagr·ag anjar, ngarep-boeri nganggo djamang. Dene gandr·oeng IJali l{ang toelen ora 1nangkono, nganggo djarnang moeng ing ngarcp bae; dene t6mhole ing hoel'i ana gombjoqe, minangka ran1 hoet, kang kaga ~'e mori sinoe\vir-soe\vir, sarta ing t6mbole n1aoe didekeqi soe,veng g~~ene satjepoeq, kang kagawe kajoe diprada <nnhembeng wangoen soe,vcng sentoran.

REVIEW

0 Review

Belum Ada Review

BUKU LAINNYA

img
BARU

Telepon

Sori Siregar

IDR 24.000
img
BARU

7 Wasiat Rasulull...

Abdullah Gymnastiar

IDR 7.500
img
BARU
IDR 27.000
img
BARU

Si Dungu Jack

Sudino Espe

IDR 10.000
img
BARU

Peralatan Dasar O...

Wowo Sunaryo Kuswana

IDR 30.000
img
BARU

Melepas Dahaga de...

Topik Mulyana

IDR 18.000