Bab Lelara Kolerah

Bab Lelara Kolerah

Penerbit

Balai Pustaka

ISBN

-

Bahasa

indonesia

Tahun Terbit

1913

IDR 9.000

DESKRIPSI :

Moenggoeh panemo~ni para dokter, lelara kolerah ikoe djalaraneora lia kedjaba moeng sa ka kaloelaran ing wong Jia,ia ikoe saka sesoekering wong kang lara kolerah. Moelanewong ikoe prajoga pada angreksaha awake, soepaja adja kongsiketoelaran saka sesoeker maoe, awit sesoekering wong larakolerah ikoe oewit oetawa wewinihe sakehing bebaja patidening lelara maoe.

REVIEW

0 Review

Belum Ada Review

BUKU LAINNYA

img
BARU Gratis
Gratis
img
BARU

Opera Sembelit

N. Riantiarno

IDR 14.000
img
BARU

Kembang Saka Pers...

Soebagijo IN

IDR 10.000
img
BARU
IDR 54.000
img
BARU Gratis

Bahasa Indonesia ...

Suharti, Cecep Wahyu...

Gratis
img
BARU

Anak Kelahiran

Muhammad Solichin La...

IDR 35.000